Marowijne Agri & Food Beurs

Welkom op de website van de Marowijne Agri & Food Beurs 2018. De tweede editie van de beurs wordt op donderdag 18 januari 2018 gehouden. Het wordt een groot evenement waar producenten, afnemers, consumenten, kunstenaars & kennisinstituten allemaal bijdragen aan een geweldige beursdag.

Op deze site kunt u alles vinden dat relevant is met betrekking tot de Marowijne Agri & Food beurs, van programma tot plattegrond. Als u vragen heeft, aarzel vooral niet om contact op te nemen.
MarowijneAgriFoodBeurs@gmail.com +597 – 8713 303 (Jan-Willem Sutorius).

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief!


Welcome to the Marowijne Ag & Food Fair 2018‘s website. The fair will be held the 18th of January, 2018. It will be a grand event where suppliers, buyers, processers, consumers, artists, students and many more all will contribute.

On this website everything relevant relating to the fair can be found. If you have questions, please do not hesitate to contact us.
MarowijneAgriFoodBeurs@gmail.com +597 – 8713 303 (Jan-Willem Sutorius).

Subscribe to the newsletter now!


 

Programma

Als conceptprogramma kan het volgende worden getoond:

120-17 - Marowijne - Agri en Food Beurs - Dagprogramma V10

Blog

Strategische Intentie Beurs

Op 18 januari 2018 wordt voor de tweede keer de Marowijne Agri en Food Beurs georganiseerd in Moengo, district Marowijne, Suriname. De uitgangspunten van de beurs zijn:

1. Missie: De missie van de beurs is het creëren van een markt voor landbouw- en foodproducten geproduceerd voornamelijk in Marowijne, door het samenbrengen van vragers en aanbieders en door het stimuleren van de ontwikkeling van Greenport Marowijne, als instrument van de nieuwe economische sector. De beurs richt zich op het aantrekken van inkopers uit het buitenland.

2. Visie: Door het vertrek van de Suralco is de economische pijler van Moengo, bauxiet, komen weg te vallen. Landbouw en food zouden die functie gedeeltelijk kunnen overnemen als de volledige keten (primaire/landbouw, secundaire/food, tertiaire/dienstverlening, quartaire/overheid) op internationaal niveau gebracht is en geëxporteerd kan worden. De verbetering van de kwaliteit zou ertoe kunnen leiden dat de economische basis sterker wordt dan de basis die de Suraclo met bauxiet heeft geboden. Landbouw en foodproducten raken niet op zoals bauxiet. De beurs zou hier een belangrijke rol moeten spelen.

3. Doel: Lokaal ondernemerschap stimuleren door ondernemers te verzekeren van contacten om hun producten die aan de internationale voorwaarden (Global GAP en HACCP) voldoen af te kunnen zetten. De ontwikkeling van de hele keten zal zorgen voor werkgelegenheid en inkomen en voor lokale ontwikkeling.

4. Cultuur: Bij cultuur gaat het om waarden, normen, attitude en aannames. De beurs moet producten en kennis promoten die aan het hoogste niveau voldoen en alle stakeholders moeten daaraan bijdragen. De verwachting is ook dat kennisdeling hier georganiseerd en ook ongeorganiseerd plaats moet vinden. Er zal steeds gestreefd worden naar verdere verbetering van de beurs.

5. Strategie: De beurs zal minimaal een keer per jaar worden georganiseerd en er zullen vragers en aanbieders, nationaal en internationaal, uit de hele agri- en foodketen (primair, secundair, tertiair en quartair) worden uitgenodigd. Het creëren van een platform voor ontmoeting moet leiden tot kruisbestuiving en de weg openen naar verdere ontwikkeling.

Iedereen is van harte uitgenodigd om op 18 januari in Moengo de beurs te bezoeken. Blijf ons ook volgen via Facebook/agrifood4u.

Plattegrond

Hier is een plattegrond beschikbaar, zodat men een beter beeld heeft van waar activiteiten, personen en stands te vinden zijn.

A floor plan is available here so people have a better idea of where to find certain people, activities or booths.

120-17 - Marowijne - Agri en Food Beurs - Beurslocatie V10